درحال بارگیری

روش نصب برنامه بارگیری‌شده

فایلتان را پیدا کنید:
پوشه بارگیری‌هایتان را بررسی کنید.
- در Windows از کلید Control + J استفاده کنید
- در Mac از کلید Shift + Command + J استفاده کنید
وقتی فایل بارگیری‌شده‌تان را پیدا کردید:
- روی فایل بارگیری‌شده‌تان کلیک کنید!
- دستورالعمل‌های نصب‌کننده را دنبال کنید.
راهنمای نصب

کاوش دسته اسکن بارکد

برترین بارگیری‌ها اسکن بارکد برای android